________ Polityka prywatności ________

Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Ekonarie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 111 A/119 , 02-707  Warszawa. Dane osobowe zbierane są w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu rezerwacyjnym, w oparciu o przesłankę dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą wyrażoną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • żądania przeniesienia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie informujemy, iż w celu realizacji wyżej wskazanych praw, można się skontaktować z nami poprzez adres e-mail: biuro@ekonarie.pl

Dane osobowe pozyskane w oparciu o powyżej wyrażoną zgodę, będą przetwarzane przez Ekonarie Sp. z o.o. w celach kontaktowych do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, OW przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez OW jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa.

  OW informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości OW jest usprawiedliwiony cel administratora.
   
 2. Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

  OW przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT OW, w tym obsługi poczty elektronicznej,
  b) firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej.
  c) firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamawiania przez gościa transportu,
  d) organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.
   
 3. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane ?

  Dane osobowe:
  a) pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych OW lub gościa , w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  b) pozyskane na podstawie zgody  w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  c) pozyskane w związku z monitoringiem wideo będą przetwarzane przez 7 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
   
 4. Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie OW. Ponadto OW udostępnia adres kretowiny@ekonarie.pl. za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
   
 5. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa.
   
 6. Czy OW będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

  Nie, OW nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
   
 7. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy usług hotelarskich. Brak podania danych osobowych uniemożliwia OW zawarcie ww. umowy.
   
 8. Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

  Nie, OW nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.kretowiny.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.

Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się